Linn Kjøllmoen, gründer av TextMe AS

Ønsker du å finne ut hvilket søkeord du burde satse på for din bedrift akkurat nå? Slik gjør du enkelt en søkeordsanalyse.

Søkeord er viktig, men husk: ting er ofte mye enklere enn du tror. En søkeordsanalyse høres så fancy og flott ut, men er egentlig bare en kvalifisert gjetning på hvilke søkeord du som bedrift har bedre mulighet til å ranke på i forhold til andre.

I dette blogginnlegget får du fire steg fra null peiling til ferdig analyse av dine søkeord.Steg 1: Eksperimenter

Du skal få noen verktøy å benytte til dette eksperimentet, men først må du skjønne: å finne søkeord for deg og din bedrift handler om å finjustere, prøve, gjøre en test, sjekke litt mer, og så bli klokere og klokere mens du holder på.

Start med å velge ut noen passende søkeord du tror den relevante kundemassen din søker på. Her snakker vi head-term søkeord og ikke long tail søkeord, mer om denne forskjellen i punkt 2.

Mine tips for å eksperimentere:

1.1: Sjekk søkeordet i Keyword-tool

Vi kan bruke Text Me som et eksempel. Der vi vil se hvordan vi ligger an på søkeordet tekstkonsulent. Det er ikke sikkert at dette er ordet vi burde satse på, men før vi har sjekket det kan vi ikke vite om det stemmer eller ikke. Husk at du må prøve og feile litt. 

Dermed er det dette ordet som plottes inn i Keywords-tool. 

For å se søkevolumet på dette ordet er du nødt til å ha en betalt Keywords-tool konto, men antall ord som kommer opp gir deg likevel en liten aning.

I eksempelet med tekstkonsulent kommer det ikke opp så mange ord og ordkombinasjoner, derfor blir antagelsen at det ikke søkes så mye på dette ordet i Norge. Dette er av betydning. Hvis det ikke søkes mye på ditt valgte søkeord, vil det heller ikke være mye trafikk for deg å hente inn her.

Dette er ren logikk: folk er nødt til å faktisk søke på ordet (og interessere seg for dette) for at du skal kunne få inn trafikk.

På den annen side: hvis det søkes vanvittig mye på ordet, vil konkurransen over ordet være ekstremt høy, og dermed nesten umulig for deg å ranke øverst på hvis du er ny i markedet (men her kan du finetune med en long tail versjon av dette ordet, mer om dette i punkt 2). Her må du altså overveie smal nisje vs. bred term med mye konkurranse. Men du har bare fått en viss aning på ett ord nå, og er langt i fra ferdig.

1.2: Sjekk søkevolumet ved hjelp av Google Ads

Neste steg er å logge deg inn og lage en bruker i Google Ads. Én av grunnene fordi du der vil kunne få se søkevolumet (og en del andre nyttige data). Med en gang du logger deg inn vil du bli bedt om å lage en annonse – bare gjør dette, for da får du også forslag til andre ord som kan relateres til bedriften din.

Ta Text Me som eksempel igjen: I tillegg til tekstkonsulent, kom det her opp både mediekonsulent og frilansjournalist som forslag til søkeord. Dette er altså relevante ord for oss å ranke på, og du kan legge til flere søkeord, som konsulent og e-bøker manuelt.

Når du nå har en konto i Google Ads, kan du sjekke søkevolumet på søkeordene ved å gå til
:

  • Verktøy – Søkeordsplanlegger – Få søkeord og prognoser

Her plotter du inn alle søkeordene som kan være relevante for din bedrift. Du vil nå kunne se forskjellen i søkevolum, som om det er høy eller lav konkurranse for å dukke opp på de aktuelle søkeordene.

Eksempel:

Head term-søkeord for Text Me:

tekstkonsulent
 – mediekonsulent
 – frilansjournalist – e-bøker
 – konsulent

Her har vi brukt søkeord som er relevante for konsulentene i Text Me, samt at vi satser på søkeordet e-bøker. Hva er det bedriften din spesialiserer seg på? Finn din, eller bedriftens ekspertise og kompetansefelt- det er her de mest relevante søkeordene ligger.

Det du produserer og selger vil du naturligvis rankes på, samtidig som du vil ranke på det du som bedrift «er». 

Etter å ha satt opp disse søkeordene, ses det enkelt forskjeller på popularitet og søkevolum ved å se på klikk-, visnings- og pristallene som kom opp:

Her ser du søkeordene med høyest frekvens. Skjermdump Text Me

Det søkes knapt på tekstkonsulent og mediekonsulent (derfor står det null på klikk og visninger), men på e-bøkerfrilansjournalist og konsulent ser man tydelig at det søkes på med ulikt type volum.

Samtidig kan du nå gå tilbake og søke på mediekonsulent på Keywords-tool, og der vil du se at mediekonsulent har mange flere ordkombinasjoner og treff enn tekstkonsulent. Det er derfor flere som søker på dette ordet enn tekstkonsulent, selv om du ikke får opp denne forskjellen i Google Ads.

1.3: Google Trends – hva trender akkurat nå?

For å sjekke enda litt mer på dine nå utvalgte head term-søkeord, gå inn på Google Trends.

Der la jeg inn alle søkeordene mine, og fikk denne grafen:

Her kan du sammenligne søkeordene, og se hvilke som har mest interesse over tid. Skjermdump Text Me

Sammen med Google Ads-analysen, som fortalte at det ikke var noen særlige søk å telle for tekstkonsulent og mediekonsulent, blir det i Google Trends også veldig klart for meg at det er konsulent som søkeord av disse fem som trender aller mest.

Etter dette kommer e-bøker, og så frilansjournalistTekstkonsulent og mediekonsulent søkes det ikke nok på til at Google Trends finner noe nevneverdig resultat på – også i samsvar med Google Ads-analysen.

1.4: Google søkeordene og se hvilke resultater som kommer opp

Det siste du gjør i eksperiment fase 1 er å ta noen helt vanlige google søk og se hva som kommer opp. 

For eksempel, for Text Me kom følgende opp da vi søkte på tekstkonsulent og e-bøker (her ser dere også at det er lagt inn en annonse)

Søkeord: Tekstkonsulent
Søkeord: e-bøker

Du får en indikasjon på hva Google vektlegger ved disse ordene ved å søke på dem.

Basert på dette må du nå foreta noen valg. Hva du skal gå for blir klarere etter punkt 3, men du er nå  i gang med å danne deg et bilde som både kan gi ideer til artikler, tekst, innhold og blogginnlegg, samt hvilke søkeord du bør gå for?

Jeg fikk også en indikasjon på Google Trends om at ordet tekst søkes på i mye større grad enn noen av de andre ordene. Dette ordet sammenlignes med det ordet som i utgangspunktet hadde best ranking på, nemlig konsulent.

Da kommer denne grafen opp:

Her er ikke ordet konsulent ranket i det hele tatt. Slike faktorer må tas med i analysen, fordi det gir enda et nytt perspektiv. Skjermdump Text Me

All denne jobben har nå gitt deg veldig mange fine antagelser. Dette eksperimentet gjør at du blir mer bevisst over hvilke begrep du bør skrive mer om. I tillegg har du også dannet et godt fundament for å finne de relevante begrepskombinasjonene for de populære søkeordene for bedriften din.

Det vi har jobbet med frem til nå har vært head-term søkeord – eller short term søkeord om du vil; dette er søkeord som bare består av ett eller to ord. Disse er som regel vanskeligere å ranke på før du har opparbeidet deg en god database med innhold om temaet som fanges opp av Googles edderkopper, såkalte «crawlers».

For å gjøre det lettere å ranke på disse kan du lage long tail-søkeord av et populært head term-søkeord du kom frem til i den første eksperiment-fasen. Et long tail-søkeord består av ditt hovedord pluss noen flere ord, som gjør betegnelsen eller bruken for søkeordet mer snever.

Eksempel på long-tail søkeord:

  • Digital tekstkonsulent i Grimstad
  • Tekst for digitale flater
  • Informasjon om tekst på nett
  • Bra tekst til sosiale medier
  • 
Arbeid utført som tekstkonsulent
  • Bruk av sosiale medie-tekster

Long-tail søkeord er lengre setninger, og disse krever at søkeren taster inn en slik lignende setning i søkefeltet sitt.

Vi vet i dag at søkere ofte skriver lengre setninger i søkefeltet. Dette har endret seg med tiden. Tidligere var det vanligere å søke på et ord pluss en kombinasjon som snevret det inn (f.eks «advoktattjenester oslo»), men i dag er det like vanlig å søke i form av en hel setning (f.eks. «mine rettigheter som utleier»). Mulighetene er endeløse når det gjelder long-tail søkeord.

Når du skriver for bedriften din må du velge noen long tail-søkeord som du vil bruke. Husk at disse må testes  opp mot relevante head-term søkeord (tilbake til steg 1). Deretter er det bare å skrive jevnt og trutt for disse.

Husk: det finnes ikke noen quick fix når det gjelder å ranke på søkeord organisk! Løsningen er å betale for ads-kampanjer, men hvis du betaler deg til ranking kan det fort bli veldig dyrt. Derfor må du forplikte deg til et langsiktig arbeid innen tekstproduksjon som starter i dag, og som ikke stopper før det har gått minst ett år.

Steg 3: Sett opp de ulike søkeordene i et excel ark

Hold oversikten ved å sette opp alle søkeordene, og deres rankinger i et excel ark der du rangerer dem etter vanskelighetsgrad. Terminologien på nettet og inne i Google Ads er:

  • PPC (pay-per-click)
  • CPC (cost-per-click)
  • CPM (cost-per-thousand impressions)

Kostnaden for å ranke på ordet sier noe om vanskelighetsgraden for å ranke på dette ordet, så det er et nyttig parameter å ta med.

Text Me’s råd er derimot: ikke tenk alt for mye på disse kostnadsbegrepene og forskjellen på dem, men ta heller en rask vurdering av kostnad ut i fra det du får opp av priser i Google Ads i de ulike kolonnene.

Google Ads rangerer også ordene etter Lav og Høy, noe som gir en indikasjon på hvor lett eller vanskelig det vil være for deg å konkurrere om rankingen på ordet. Ta med dette i betraktningen også. Sist men ikke minst vil være å se på hvor mange søk i gjennomsnitt per måned dette søkeordet har i Norge (evt i ditt marked).

Ranger søkeordet i excel etter disse parameterne: antall søk per mnd (Google Trends), Lav-Høy (Ads) og kost-per-click (CPC, Ads). Nå har du tallene å basere analysen din på.

Google Adwords byttet navnt til Google Ads i 2018.

Steg 4: Lag en skriftlig  analyse basert på datagrunnlaget.

I den skriftlige analysen skal du få frem mulighetene og svakhetene ved de utvalgte søkeordene du nå har kommet frem til. Husk å forklare begrepene du bruker med henvisning til excelarket. Ta et sammendrag, lag en liten konklusjon eller rapport.

Det er dette som er oppsummeringen av søkeordsanalysen (her gjør du tallene og funnene lesbare for utenforstående). Poengter, bruk kontekst og til slutt anbefal. For eksempel kan det være nyttig å poengtere at selv om et søkeord har lav ranking (eksempelvis), betyr ikke dette nødvendigvis at det er dette søkeordet som er best å gå for (kanskje snarere tvert imot). Bruk kontekst for bedriften som rettesnor i kombinasjon med tallene for så å komme med dine anbefalinger for den digitale markedsføringen i den nåværende fasen til selskapet.

Til slutt setter du alt dette sammen til en rapport (som du høytidelig overrekker sjefen).

Nå er analysen din ferdig. Men jobben stopper dessverre ikke der. Det er viktig at du (eller en innleid konsulent) produserer innhold som passer til søkeordene dine. Når dette er gjort over lengre tid, og du begynner å ranke bra på disse søkeordene, er det på tide å ta et nytt eksperiment. Altså tilbake til steg 1.

Lykke til med søkeordsanalysen din!