Linn Kjøllmoen, gründer av TextMe AS

Våre innhouse konsulenter gir deg sine beste råd og tips om det å være tekstkonsulent. Og hvis du tenker at dette kun gjelder skribenter- tenk om igjen. Rådene gir godt grunnlag for hvorfor tekst er vesentlig for bedriften din, og hvordan du best kan ta lærdom fra faget.

Her er noen tips på hvordan du kan bruke teksterfaringen din til å både synliggjøre, løfte opp og bygge merkevare i digitale flater.

Lærdom 1: Det er et enormt tekstlig behov i bedrifter

Det er enormt behov for gode skribenter- de har ofte god peiling på hva som øker SEO på en nettside. Photo by: Rawpixel.com

Etter flere år med erfaring fra tekst og kommunikasjonsbransjen vet vi i Text Me at behovet for gode tekstkonsulenter er stort. Dette er fordi et økende antall bedrifter får øynene opp for on-page-SEO og tekstproduksjon. Dermed øker behovet for content marketing og bedriftsblogging. En mer effektiv salgsmodell ved bruk av e-bøker og annet online innhold som trekker kunder inn til nettsiden (satt i et system som gjør deler av salgsjobben for deg) bidrar også til det sterkt økende behovet. Løsningen blir som regel å sette ut dette tekstarbeidet til en ekstern konsulent.

Flere og flere bedrifter har også behov for SEO og forbedring av sine webtekster det være seg firma som skal lage nye nettsider eller bedrifter som vil ranke bedre i et spesifikt marked.

Lærdom 2: Humaniora-studenten er verd sin vekt i gull

Den gamle fordommen om at humaniorastudenter kun blir lærere kan du fint blåse vekk. Det finnes nemlig et helt annet marked for humaniora der ute: nemlig tech-markedet, og muligheten for å bruke utdanningen til for eksempel SEO av nettsider.

Det har vært mye snakk om hva humaniora-studenter egentlig kan brukes til. Fellesnevneren for de fleste av disse er at de har en genuin interesse for tekst og formidling. Men, ikke bare det: (med fare for å generalisere) de interesserer seg også for analyse.

Og særlig masterstudentene. Masterstudentene på humanistisk fakultet har nemlig lidd seg gjennom, og prosessert mengder av data til bruk i masteroppgaven sin. Noe som resulterer i en oppgave som formidler og forklarer dette datamaterialet. Det har lært dem noe svært viktig: å se sammenhenger og å analysere. De evner altså å gjøre tall lesbare for utenforstående.

For mange kommer dette som en liten aha!-opplevelse.  Ikke bare kan den analytiske evnen brukes i jobben som digital tekst- og SEO-konsulent, den kan også jobbe med produksjon av andres tekster – og å forbedre disse. Du kan dermed gjøre en jobb av å produsere tekster, både for andre og for deg selv.  At disse tekstene nå er webtekster er bare en naturlig utvikling på lik linje med at papyrus ble til papir, som igjen ble til et worddokument og deretter til en webside.

Lærdom 3: SEO-konsulent er det nye navnet på tekstkonsulenter

Det kan hende at mesteparten av jobben som tekstkonsulent går ut på tekstoptimalisering og SEO. Dette er altså søkemotoroptimalisering av tekster på internett.

Det er flere ting som bidrar til å øke den organiske rankingen (SEO’en) til en nettside:

  • En klar og tydelig  URL’en
  • Sikkerhet og hastighet
  • Intern eller eksternt lenking
  • Mobilvennlig

Dette omtales som teknisk SEO, og skiller seg fra on-page-SEO. Du må som SEO-konsulent sørge for at relevante søkeord kom med i URL, gi metabeskrivelser og få relevante sider på nettsidene til bedriften. Dette innebærer også å produsere SEO-optimaliserte blogginnlegg.

Er du en tekstkosulent, eller en SEO-konsulent? Eller kanskje begge deler? Photo by: Rawpixel.com

Lærdom 4: Bak enhver god tekstproduksjon ligger en solid strategi

Tekstproduksjon og strategiarbeid henger sammen. Har du ikke strategien og retningen, kommer du ikke langt med tekstproduksjonen.

Du sitter nok ikke med alt arbeidet alene, så pust ut! Ofte sitter det et helt team som utarbeider strategien, og det er ofte gjort en  ferdig analyse av nettsiden som spesifiserer hvilke tiltak som burde iverksettes tekstlig. Som tekstkonsulent er du med på litt av alt, gjør noe alene eller i team.

Det er gull verdt å ha et solid stykke strategi og analysearbeid å lene seg på før du starter med å SEO-optimalisere tekster, og dette er avgjørende for effektiviteten og kvaliteten på leveransen. Noen ganger må du kanskje skrive helt nytt, som for eksempel å presentere kundens «om oss» side på en helt ny måte, andre ganger handler det om å omformulere teksten slik at den står til SEO-kravene i strategiarbeidet.

Lærdom 5: Hurtighet og tekstlig erfaring er din bestevenn

Har du tiden på din side vil du få effektivitet i arbeidet. Photo by: Rawpixel.com

I mediebransjen stilles det store krav til effektivitet og produktivitet. Dette ses særlig i produksjon av tekst. Med erfaring kommer effektiviteten.

I jobben som tekstkonsulent produserer du SEO-tekster til kundene, og disse må være spikret og ferdig levert innen deadline. Det kan være vanskelig å utføre jobben hurtig, med krav om høy kvalitet på arbeidet. Som regel er det ikke tid til unnasluntring, ei heller perfeksjonisme. Missforstå oss rett, du skal levere gode tekster med høy kvalitet, men perfeksjonistisk pirkearbeid er ofte overflødig. Dette kommer etterhvert.

Tren deg på å skrive et blogginnlegg på 1 time, og sett forventninger til deg selv. Klarer du presset?

Lærdom 6: En god tekstkonsulent kan skrive om hva som helst

Jobben som tekstkonsulent består i å produsere content- altså ulikt innhold til nettsider, sosiale medier eller kunder. Og du kommer til å møte på en del tema som ikke akkurat er dagligkost.

Til tross for møte med snevre temaer i bloggformat, er det ingen tema som du ikke kan formidle, og som  du tenker«dette kan jeg ikke skrive noe om». Det avgjørende for slike finurlige tema er å lene deg på fagpersoner, og bruke kompetansen fra andre inn i tema du skriver om. Det  er avgjørende å ha fagpersoner fra bedriften til å lese gjennom, og kvalitetssikre faktainnholdet i teksten.

Som konklusjon handler tekstoptimalisering  om å skrive godt, og med godt språk som treffer, uansett tema. Det er det tekstkonsulenter gjør – finsliper og fintuner tekstene slik at den diamanten som ligger under kan bli så skinnende og bra som ditt potensial tilsier.